20.02.2021 |

Rozhodnutí DK ELH – Andrej Kosticyn (HC Dynamo Pardubice)

Předseda disciplinární komise ELH Viktor Ujčík se na základě podnětu klubu HC Oceláři Třinec zabýval ve zkráceném řízení zákrokem hráče Andreje Kosticyna na protihráče Davida Musila, za který mu byl v utkání HC Dynamo Pardubice – HC Oceláři Třinec (19. 2. 2021) uložen menší a osobní desetiminutový trest za Zásah do hlavy nebo krku.

Po prostudování videozáznamu shledal, že hráč vedl svůj zákrok zcela mimo zorný úhel protihráče a bez snahy hrát nebo získat kotouč. Vědomě využil zranitelného postavení protihráče, který se na střet nemohl žádným způsobem připravit, přičemž postupoval s jediným cílem ho zasáhnout a pro dosažení vyšší razance bezprostředně před střetem přenesl váhu na levou brusli.

Vzhledem k nebezpečnosti, způsobu vedení a intenzitě zákroku dospěl předseda disiciplinární komise ELH k závěru, že se – ačkoli při něm nedošlo k přímému zásahu hlavy nebo krku protihráče – vymyká charakteru přestupků, jejichž potrestání je výhradně v kompetenci rozhodčích a hráče Andreje Kosticyna (HC Dynamo Pardubice) potrestal nepodmíněným zastavením činnosti na dvě soutěžní utkání a finanční pokutou ve výši 10 % základní měsíční odměny za Napadení.

Podle Přílohy Disciplinárního řádu ELH je možné uložit za tento přestupek trest zákazu činnosti na 1–4 utkání včetně finanční pokuty. Předseda komise přihlédl při stanovení výše trestu k tomu, že hráč byl za stejný přestupek nedávno disciplinárně trestán a že protihráč utkání bez zranění dokončil.

Záznam zákroku najdete na https://www.hokej.cz/tv/hokejka/video/20202990.