Ceník služeb

Platnost od 7. 5. 2019

CENÍK PRO KLUBY MIMO EXTRALIGU A I.LIGU

do 18 let
od 18 let
pracovní dny
mimo pracovní dny
pracovní dny
mimo pracovní dny
Schválení prodloužení platnosti Hráčského průkazu
50,-
150,-
50,-
150,-
Schválení nové přihlášky hráče k registraci
80,-
240,-
200,-
600,-
Schválení přestupu, hostování, ukončení hostování
50,-
150,-
200,-
600,-
Schválení duplikátu Hráčského průkazu
500,- *)
500,- *)
500,- **)
500,- **)

*) - neplatí pro kluby účastnící se nejvyšší soutěže v kategoriích dorostu a juniorů - cena provedení úkonu = 2.500 Kč

**) - neplatí pro kluby účastnící se II. ligy ČR - cena provedení úkonu = 1.000 Kč

Průkazy rozhodčích a trenérů

nový průkaz
prodloužení platnosti
duplikát
Průkaz funkcionáře
50,- Kč
50,- Kč
500,- Kč
Průkaz rozhodčího
200,- Kč
200,- Kč
300,- Kč
Průkaz trenéra
200,- Kč
200,- Kč
500,- Kč
Ostatní služby
  • Oprava údajů na Hráčském průkazu: 50 Kč
  • Oprava údajů na jiném nežli Hráčském průkazu: 50 Kč
  • Zrušení registrace hráče: 50 Kč
  • Zjištění registrace prověřovaného hráče: 50 Kč

CENÍK PRO KLUBY EXTRALIGY A I.LIGY

1.5. - 15.8. sezóny
16.8. - 30.4. sezóny
Den, v němž příslušný klub hraje utkání
Mimo pracovní dny
Schválení prodloužení platnosti Hráčského průkazu
50,- Kč
50,- Kč
100,- Kč
500,- Kč
Schválení nové přihlášky hráče k registraci
5 000,- Kč
5 000,- Kč
5 000,- Kč
5 000,- Kč
Schválení přestupu, hostování, ukončení hostování
200,- Kč
300,- Kč
500,- Kč
1 000,- Kč
Schválení duplikátu Hráčského průkazu
2 500,- Kč
2 500,- Kč
2 500,- Kč
2 500,- Kč
Registrace Hráčské smlouvy
-
-
250,- Kč
500,- Kč