O nás

Český svaz ledního hokeje z.s. (Český hokej) je zapsaným spolkem zastřešujícím dění v ledním hokeji v České republice. V roce 1908 byl jedním ze zakládajících členů Mezinárodní hokejové federace.

Český hokej organizuje na centrální úrovni extraligu, I. a II. ligu mužů, Soutěž žen, extraligu juniorů a extraligu dorostu. Prostřednictvím krajských svazů pak regionální ligu juniorů a dorostu, a další mužské, juniorské, dorostenecké či žákovské soutěže. Český hokej vysílá českou hokejovou reprezentaci (včetně mládežnických výběrů, žen, veteránů a sledge hokejistů) k mezinárodním utkáním.

Nejvyšším orgánem svazu je konference, která je svolávána jednou za dva roky a jednou za čtyři roky je volební. Mezi konferencemi řídí Český hokej jedenáctičlenný výkonný výbor, v jehož čele stojí prezident svazu. V rámci Českého hokeje působí různé odborné komise, kterých je v současné chvíli osmnáct (arbitrážní, brankářská, disciplinární, disciplinární komise extraligy, ekonomická/marketingová, mládeže, Nadačního fondu Ivana Hlinky, rozhodčích, sledge hokeje, ženského hokeje, lékařská, reprezentační, smírčí, sportovně-technická, trenérská, veteránská, návrhová komise Síně slávy českého hokeje, hráčská). Stálým orgánem mezi konferencemi je také dozorčí rada.

Členy svazu mohou být kromě klubů i fyzické osoby. Hokejové kluby jsou sdružené v jednotlivých krajích České republiky do 14 krajských svazů. Stanovy Českého hokeje dále předpokládají existenci okresních výkonných výborů. V ČR je k dispozici přibližně 150 krytých hřišť.

Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2019
Výroční zpráva za rok 2018
Výroční zpráva za rok 2017
Výroční zpráva za rok 2016