Europa Stars Group, s.r.o.

Právní forma: Společnost s ručením omezeným
IČ: 24131041
Spolupracující osoby: Alexander Samadov
Adresa: Schnirchova 1082/33, Holešovice, 170 00, Praha
Telefon: +420 775 216 216
E-mail: europastars@yandex.ru
Dokumenty: Etický kodex - Europa Stars Group
Čestné prohlášení - Europa Stars Group
Žádost o certifikát - Europa Stars Group