Částek, Michal

Právní forma: OSVČ
IČ: 65683315
Adresa: Na Trubech 1108, Česká Třebová
Telefon: +420 776 211 222
E-mail: info@prohockeytechnology.eu
Internetové stránky: http://www.prohockeytechnology.eu
Dokumenty: Čestné prohlášení - Michal Částek
Etický kodex - Michal Částek
Žádost o certifikaci - Michal Částek