Neinvestiční dotace

2017-09-05 Obdržené neinvestiční dotace v roce 2017

2015-10-06 Oznámení MŠMT o pozastavení programu VIII

Doplňující informace k dotačním programům MŠMT 2016

Neinvestiční dotace pro TJ/SK 2016 - průvodní dopis (Program IV)

ČSLH Prog_Přiloha 2_2016_Tab_P-4 aktualizovaný.xls

Výkaz o majetku

Výkaz příjmů a výdajů