Konference ČSLH

Konference 2022

Zápis z konference ČSLH dne 18. června 2022 (včetně příloh i usnesení)

Program konference 2022

Oznámení členům ČSLH o konání Konference ČSLH 2022

Konference 2020

Zápis z konference ČSLH dne 23. června 2020

Usnesení konference ČSLH 2020

Konference 2020 ČSLH: Prezenční listiny

Konference 2020 ČSLH: Minuta ticha

Konference 2020 ČSLH: Program konference ČSLH 2020 (návrh)

Konference 2020 ČSLH: Jednací řád konference ČSLH 2020 (návrh)

Konference 2020 ČSLH: Volební řád konference ČSLH 2020 (návrh)

Konference 2020 ČSLH: Zpráva o činnosti VV ČSLH (text)

Konference 2020 ČSLH: Zpráva o činnosti VV ČSLH (prezentace)

Konference 2020 ČSLH: Zpráva o hospodaření ČSLH

Konference 2020 ČSLH: Zpráva o činnosti dozorčí rady a její stanovisko k hospodaření ČSLH a PRO-HOCKEY Cz., s.r.o. 2018-2020

Konference 2020 ČSLH: Zpráva předsedy arbitrážní komise ČSLH

Konference 2020 ČSLH: Soutěžní a disciplinární řád (změny schválené VV ČSLH od konference 23.6.2018)

Konference 2020 ČSLH: Registrační řád (změny schválené VV ČSLH od konference 23.6.2018)

Konference 2020 ČSLH: Přestupní řád mimo klubů extraligy a I. ligy (změny schválené VV ČSLH od konference 23.6.2018)

Konference 2020 ČSLH: Přestupní řád pro kluby extraligy a I. ligy (změny schválené VV ČSLH od konference 23.6.2018)

Konference 2020 ČSLH: Návrhy kandidátů pro volby na konferenci ČSLH 2020

Konference 2018

Zápis z konference ČSLH dne 23. června 2018

Usnesení konference ČSLH 2018

Zápis z konference ČSLH dne 23. června 2018 (včetně příloh i usnesení)

Konference 2016

Zápis z konference ČSLH dne 18. června 2016

Usnesení konference ČSLH 2016

Konference 2016 ČSLH: Prezenční listiny

Konference 2016 ČSLH: Návrh programu konference

Konference 2016 ČSLH: Minuta ticha

Konference 2016 ČSLH: Návrh jednacího řádu konference

Konference 2016 ČSLH: Soutěžní a disciplinární řád ČSLH (změny schválené VV ČSLH od minulé konference)

Konference 2016 ČSLH: Návrh volebního řádu

Konference 2016 ČSLH: Zpráva o činnosti VV ČSLH

Konference 2016 ČSLH: Zpráva o činnosti VV ČSLH (prezentace)

Konference 2016 ČSLH: Zpráva o hospodaření ČSLH a PRO - HOCKEY Cz., s.r.o.

Konference 2016 ČSLH: Zpráva o činnosti dozorčí rady ČSLH a její stanovisko k hospodaření

Konference 2016 ČSLH: Zpráva o činnosti arbitrážní komise ČSLH

Konference 2016 ČSLH: Přestupní řád mimo klubů extraligy a I. ligy (změny schválené VV ČSLH od minulé konference)

Konference 2016 ČSLH: Přestupní řád pro kluby extraligy a I. ligy (změny schválené VV ČSLH od minulé konference)

Konference 2016 ČSLH: Arbitrážní řád (změny schválené VV ČSLH od minulé konference)

Konference 2016 ČSLH: Stanovy ČSLH (změny navržené VV ČSLH)

Konference 2016 ČSLH: Přestupní řád mimo klubů extraligy a I. ligy (změny navržené VV ČSLH)

Konference 2016 ČSLH: Přestupní řád pro kluby extraligy a I. ligy (změny navržené VV ČSLH)

Konference 2016 ČSLH: SOUHRN NÁVRHŮ NOVÝCH ZMĚN STANOV A ŘÁDŮ ČSLH

Konference 2016 ČSLH: Kandidátka volební konference ČSLH 2016

Konference 2014

Zápis z konference ČSLH dne 14. června 2014 (včetně příloh i usnesení)