Český hokej vypisuje výběrové řízení do 7. etapy projektu Trenér žáků ČH

Český hokej od 1. 9. 2019 pokračuje v realizaci programu Trenér žáků ČH (dříve Trenér do malého klubu), v rámci projektu SpS. Cílem je přímé financování vybraných činností hlavního trenéra nejmladších věkových kategorií. Kvalifikačním kritériem pro přijetí trenéra do projektu je minimálně trenérská licence „B“ udělovaná ČH.

Dovolujeme si vás tímto vyzvat k podání oficiální přihlášky za váš klub k účasti v tomto projektu. Předpokladem účasti je zaslání vyplněné, podepsané a orazítkované přihlášky, vyplnění všech dotazníků s podpisem jednatele klubu a profesního životopisu vámi vybraného trenéra na post hlavního trenéra nejmladších věkových kategorií. Pro dlouhodobou úspěšnost realizace tohoto projektu je žádoucí i ekonomická a politická podpora zastupitelstva ve vašem městě a také být úspěšným žadatelem dotačního programu Můj klub MŠMT.

Na základě vámi podané přihlášky bude váš klub zařazen do výběrového řízení. Schvalovacího procesu se bude účastnit vedení sportovního oddělení ČH, komise mládeže, vedoucí regionální trenéři a krajské výkonné výbory ČH.

Schválení kandidáti budou pozváni na úvodní setkání představitelů klubů s vedením Českého hokeje. Podmínkou pro přijetí do projektu je rovněž účast statutárního zástupce města na tomto oficiálním setkání, kde vám podáme bližší informace k projektu.

Veškeré dokumenty zašlete nejpozději do 30. 4. 2019 na adresu: Český svaz ledního hokeje z. s. Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9. Řádně vyplněné, podepsané a orazítkované dokumenty můžete zasílat i elektronicky na adresu: lukas.jankovic@czehockey.cz.

Přihláška
Podklady k analýze současného stavu klubu
Potvrzení spolupráce město, kraj
Potvrzení spolupráce MŠ, ZŠ
Životopis trenéra