Seminář rozhodčích Chance ligy v Praze

Komise rozhodčích uspořádala 16. 1. 2023 pravidelný vzdělávací seminář hlavních rozhodčích Chance ligy. Program semináře, který vedl předseda komise rozhodčích Vladimír Šindler společně se Stanislavem Barvířem, se skládal praktické části na ledě, na kterou navázala teoretická část semináře v sídle Českého hokeje.

První praktickou částí byl trénink na ledě v hale Fortuna, kde se procvičovaly bruslařské techniky a metodika pohybu hlavního rozhodčího. Druhá část semináře v sídle Českého hokeje pak byla obsahově velmi bohatá. Rozhodčí byli informováni o dosavadním průběhu soutěže a také o důležitých statistikách a výstupech souvisejících s hodnocením jejich výkonů. Největší část byla věnována konkrétním zásadním situacím z utkání, z nichž některé z nich byly rozhodčími řešeny chybně. Byl vysvětlen správný postup, který byl doplněn o související metodické pokyny.

V poslední části semináře si po krátkém úvodu a základních instrukcích týkajících se oblasti komunikace rozhodčí zkoušeli a vzájemně procvičovali své komunikační dovednosti, především pak správné zvládání komunikace s kouči týmů v kritických situacích. Na závěr semináře byli hlavní rozhodčí seznámeni s pokyny a požadavky komise rozhodčích na další období probíhající sezóny. Další plánovaný seminář rozhodčích Chance ligy před play-off se uskuteční 28.února opět v Praze.

TÉMATA: Rozhodčí Rozhodčí rozvoj