Seminář pro trenéry 9. tříd a dorostu

Český hokej uspořádal v Praze seminář pro klubové trenéry v kategoriích 9. tříd a dorostu, jehož hlavními tématy byly kondice a také prezentace trenérů českých reprezentačních trenérů. Kromě koučů národních týmů a Martina Musálka z FTVS UK proběhl seminář i za účasti prezidenta Českého hokeje Aloise Hadamczika.

Úvodní slovo obstaral právě prezident Českého hokeje. „Moc si vážím práce všech trenérů. Sám vím, že to je velmi náročná pozice a jsem rád, že se nám daří dostávat do klubů daleko více peněz než v předchozích letech. Díky tomu stoupají i platy vás, trenérů,“ řekl Alois Hadamczik směrem přítomným hlavním koučům kategorií U15 a U17 s tím, že udělá maximum pro to, aby navyšování platů trenérů pokračovalo i v budoucnu. Zmínil také, že do finanční podpory trenérů byly dodatečně od 1. září zařazeny týmy, které se účastní Extraligy 9. tříd a nejsou držiteli licence Akademie Českého hokeje.

Do Prahy si seminář dorazilo vyslechnout na 50 mládežnických trenérů z celé republiky a Hadamczik je vyzval, aby se přítomných reprezentačních trenérů zeptali na cokoliv, co je případně zajímá. „Podařilo se dát dohromady skupinu kvalitních reprezentačních trenérů, kteří spolu komunikují a jsou připraveni i vám odpovědět na jakýkoliv dotaz,“ dodal prezident Českého hokeje a ukazoval při tom směrem k nedaleko sedícím reprezentačním trenérům Milanovi Razýmovi (U16), Pavlovi Paterovi (U17), Davidovi Čermákovi (U18) a Patrikovi Augustovi (U20).

Zástupce FTVS UK interpretoval výsledky testování mládežnických reprezentantů

V další části k přítomným trenérům promluvil Martin Musálek z Fakulty tělesné výchova a sportu a interpretoval výsledky testů na ledě, mimo led a určování biologického věku, které reprezentační výběry U16, U17 a U18 absolvovaly v průběhu léta a které zahrnovaly například skok daleký z místa, shyby, tzv. Illinois agility test, akceleraci na 30 metrů na ledě nebo bruslení na 6x54 metrů.

Diskutovala se zejména otázka přizpůsobení zátěže na základě biologického věku jednotlivých hráčů. „Ukázalo se, že v kategorii U16 je více než 40 % biologicky akcelerovaných hráčů, někteří až o jeden a půl roku. Z tohoto důvodu je vhodné, aby pro další rozvoj těchto hráčů byla uzpůsobena jejich tréninková zátěž odpovídajícím způsobem,“ řekl Musálek s tím, že kondiční připravenost hráčů by měla být posuzována testovací škálou podle jejich biologického věku a tělesných dispozic.

Odborný asistent FTVS UK řešil také množství tělesného tuku v případě dospívajících hráčů. „U velké části hráčů jsme naměřili značné množství nadbytečného tuku v trupové části, což je výsledkem špatných stravovacích návyků. To se vám neprojeví po jednom sprintu nebo dvou brzdách. To se projeví až někdy ve třetí třetině a v závěrech zápasů, což je i vědecky prokázáno,“ pokračoval Musálek.

K přítomným mládežnickým trenérům promluvili i Razým s Paterou a Čermákem

Závěrečná třetí část patřila reprezentačním trenérům U16, U17 a U18. Milan Razým s Pavlem Paterou a Davidem Čermákem nejprve zhodnotili poslední reprezentační akce svých výběrů a poté shrnuli několik důležitých bodů týkajících se parametrů sledování jednotlivých hráčů a také herního systému, kterým se jich svěřenci prezentují na mezinárodním poli.

Úplný závěr semináře pak obstarala zajímavá diskuze, ve které se všichni přítomní trenéři shodli na nutnosti organizace dalších seminářů zejména v oblasti kondiční přípravy.

TÉMATA: Trenér