Hokejoví sudí z Akademie hlavních rozhodčí řídili ODM 2023

Ve dnech 23. až 26. ledna 2023 se na zimních stadionech v Trutnově a Vrchlabí uskutečnil hokejový turnaj Olympiády dětí a mládeže. Velkou část utkání turnaje řídili hokejoví sudí z Akademie hlavních rozhodčích a na čárách jim asistovali kolegové z Programu pro čárové rozhodčí společně s vybranými rozhodčími z Královehradeckého kraje.

Souběžně se také konaly vzdělávací semináře Akademie hlavních rozhodčích a Programu pro čárové rozhodčí. Vše probíhalo pod dohledem a lektorským vedením členů komise rozhodčích. Její předseda Vladimír Šindler k tomu dodal: „Hokejové turnaje ODM jsou velmi důležitou a prestižní akcí, jejíž nedílnou součástí jsou i rozhodčí. Proto k této akci všichni přistupujeme s velkou pokorou a rozhodčí na to dlouhodobě připravujeme nejen v akademii. I tentokrát jsme byli svědky vynikající olympijské atmosféry, vysokého nasazení hráčů a férového přístupu všech účastníků, ke kterému přispěli pozitivně svými výbornými výkony i všichni rozhodčí“.

TÉMATA: Rozhodčí Rozhodčí rozvoj