Proběhl seminář rozhodčích Chance ligy v Nymburce

Pro rozhodčí Chance ligy uspořádala komise rozhodčích Českého hokeje pravidelný předsezónní seminář, který se uskutečnil 10. – 12. srpna již tradičně ve Sportovním centru Nymburk, kde mají rozhodčí výborné podmínky pro absolvování náročného kompletního programu.

Seminář se skládal hned z několika částí a oblastí, potřebných pro kvalitní připravenost rozhodčích před nadcházející sezónou 2023-24. Pro rozhodčí připravila komise rozhodčích bohatý program zahrnující přednáškové bloky, workshopy, bruslařské cvičení, testování fyzické připravenosti a test znalosti pravidel.

V nejobsáhlejším bloku semináře se uskutečnil, ve spolupráci s agenturou TUI media, trénink komunikačních dovedností. V této části se rozhodčí nejprve dozvěděli doporučení, jak efektivně komunikovat v krizových situacích, což si následně i všichni sami vyzkoušeli v praktických ukázkách a cvičeních. Cílem je zkvalitnění komunikace se všemi aktéry v průběhu utkání.

„Rozvoj a zdokonalování rozhodčích v této oblasti považuje komise rozhodčích Českého hokeje za velmi důležitý. Zcela určitě v něm budeme pokračovat i na budoucích seminářích. Například už 6. září připravujeme seminář pro hlavní rozhodčí přímo před startem sezóny, kterého se zúčastní i všichni hlavní trenéři Chance ligy,“ říká předseda komise rozhodčích Českého hokeje Vladimír Šindler s tím, že trenéři díky tomuto semináři získají kompletní informace ke změnám pravidel a jejich výkladům a společně s rozhodčími se zúčastní i interaktivní části semináře zaměřené na vzájemnou komunikaci.

TÉMATA: Rozhodčí Rozhodčí rozvoj