Komise rozhodčích připravuje náborovou akci „I ty můžeš pískat hokej...“

Vedení Českého hokeje a komise rozhodčích připravují pod názvem „I ty můžeš pískat hokej…“ akci zaměřenou na nábor nových rozhodčích mezi hráči mládežnických soutěží.

„Budoucí rozhodčí chceme ve spolupráci s kluby získávat již mezi hráči juniorského a dorosteneckého věku,“ uvedl předseda komise rozhodčích Vladimír Šindler. „Věříme, že se nám tak podaří zvýšit zájem o roli rozhodčích, zvýšit jejich prestiž a v neposlední řadě rozšířit pravidlové znalosti dorosteneckých a juniorských hokejistů.“

První část projektu, která proběhne v dubnu a květnu 2022, bude zahrnovat školení hráčů extraligy dorostu k získání licence rozhodčího III. třídy. Školení se zúčastní všichni hráči soutěže starší patnácti let s výjimkou těch, u kterých by termín kurzu kolidoval s reprezentačními akcemi. Komise rozhodčích předpokládá, že školení by se mělo zúčastnit minimálně 360 mladých hokejistů.

Odborným garantem kurzů je komise rozhodčích Českého hokeje, lektory budou profesionální rozhodčí a absolventi Akademie rozhodčích, kluby zajistí prostory, techniku a účast hráčů. Obsah školení budou tvořit přednášky z pravidel a předpisů, výklad techniky rozhodčích (pohyb na ledové ploše, signalizace, spolupráce), praktická cvičení na ledě, řízení modelových utkání a závěrečné testy z pravidel ledního hokeje.

Vzhledem k tomu, že účastníky kurzů jsou vesměs aktivní hráči, bude ve srovnání s běžným programem zkrácena část zahrnující testy bruslení a fyzické kondice. Absolventi kurzů odřídí v červenci a srpnu 2022 některá přípravná utkání, při kterých budou na ledě spolupracovat se zkušenými rozhodčími.

Podzimní část projektu, naplánovanou na srpen až říjen 2022, budou tvořit otevřená školení, určená pro všechny zájemce a pořádaná krajskými komisemi rozhodčích Českého hokeje.

TÉMATA: Rozhodčí