Investiční dotace

Národní sportovní agentura zveřejnila investiční výzvy pro rok 2024

Výzva 04/2024 Regiony 2024 - investice pod 10 mil. Kč
Informace k vypsané výzvě zde: https://nsa.gov.cz/wp-content/uploads/2024/03/Vyzva_04_2024-Regiony_2024-investice_pod_10_mil._Kc.pdf

Výzva 05/2024 Regiony 2024 - investice nad 10 mil. Kč – výstavba
Informace k vypsané výzvě zde: https://nsa.gov.cz/wp-content/uploads/2024/03/Vyzva_05_2024-Regiony_2024-investice_nad_10_mil._Kc-vystavba.pdf

Výzva 06/2024 Regiony 2024 - investice nad 10 mil. Kč – technické zhodnocení
Informace k vypsané výzvě zde: https://nsa.gov.cz/wp-content/uploads/2024/03/Vyzva_06_2024-Regiony_2024-investice_nad_10-mil._Kc-technicke_zhodnoceni.pdf

Výzva 07/2024 Standardizovaná sportovní infrastruktura
Informace k vypsané výzvě zde: https://nsa.gov.cz/wp-content/uploads/2024/03/Vyzva_07_2024-Standardizovana_sportovni_infrastruktura_2024-1.pdf

U všech výzev je zahájení příjmu žádostí 2. 4. 2024 a ukončení 2. 5. 2024.