Etický kodex

Všichni trenéři by se měli řídit Etickým kodexem trenéra ledního hokeje. 

Tento etický kodex hokejového trenéra vychází ze závazného dokumentu pro členy Unie Profesionálních Trenérů. UPT je zřízena jako "trenérská sekce" v rámci organizační struktury České olympijské akademie (ČOA). Etické uvědomění je nutnou součástí odborné praxe trenéra. Schopnost a oddanost etickému jednání je základním aspektem kvality práce s hráči.

Etika se neomezuje jen na  dodržování psaných pravidel. Obsah pojmu etika zahrnuje rovněž správné postoje mezi sportovci, trenéry, realizačními týmy, rozhodčími, diváky a novináři. Etikou rozumíme také duchovní orientaci, která je základem pro chování každého člověka, trenéra nevyjímaje. Etické jednání vychází mj. ze schopnosti vcítit se do pozice druhého a podle toho také jednat.